روز: نوامبر 26, 2020

تزریق چربی به روش نانوفت در شیراز

نانوفت یکی از روش های مدرن در تزریق چربی به حساب می آید. در این مطلب با این تکنینک بیشتر اشنا می شوید. همچنین در جدول زیر بهترین پزشکان برای استفاده از این تکنیک به همراه آدرس و شماره تماس قرار گرفته است.