روز: می 25, 2020

کلینیک زیبایی > 2020 > می > 25

بهترین متخصص پروتز گونه شیراز| 5 جراح و دکتر برتر پروتز دائمی گونه در شیراز

پروتز گونه چیست؟ پروتز گونه باعث خوش فرم شدن گونه هایی می شود که برجسته نیستند. افرادی که ساختار گونه ضعیفی دارند ، صورت آنها باریک یا صاف به چشم می آید ، یا به دلیلی اثرات سن فرم گونه خود را از دست داده اند، می توانند از جراحی