توجهات مهم قبل و پس از عمل تزریق ژل

توجهات مهم قبل از عمل تزریق ژل

بهره وری آسپرین و سیگار به منظور تسریع در روند ترمیم و بهبودی بهتر است 2 هفته قبل از تزریق ژل قطع گردد زیرا با بهره گیری آسپرین بدلیل ضد انعقاد بودن آن احتمال خون ریزی افزایش می یابد.
قبل از انجام تزریق ژل در صورت نیاز پزشک در خواست آزمایشاتی می کند که حتما باید تهیه گردد.
توصیه می شود 23 ساعت قبل از تزریق ژل کپسول سفالکسین برای جلوگیری از بروز چرک بهره گیری شود و همچنین پس از تزریق به مدت 7 روز صرف این دارو برای برخورداری از بهترین نتیجه ادامه یابد.

توجهات مهم پس از عمل تزریق ژل

برای رفع و از بین بردن کبودی و آماسبه مدت 5 روز توصیه می شود از کمپرس یخ بهره گیری نمایید و پس از آن از کمپرس گرم.
بهره جویی نمک را باید به کمینه برسانید زیرا موجب افزایش ت برآمدگیو کبودی می شود.
از ماساژدادن و تحت فشار قرار دادن ناحیه ای که تزریق ژل در آن انجام شده است جدا خودداری نمایید زیرا امکان جابه جایی بدلیل دستکاری وجود دارد.
از انجام فعالیت هایی که به بدن فشار وارد می کند در طول دوره نقاهت خودداری نمایید تا موجب  آماس نشود.
پس از تزریق ژل به مدت 23 ساعت از لوازم آرایشی و کرم های ضد آفتاب بهره جویی نکنید.