مراقبت های پس از جراحی پلک(بلفاروپلاستی )چگونه است

مراقبت های پس از جراحی پلک چگونه است

1.هیچ پانسمانی روی چشم ها قرار نمی گیرد، فقط ممکن است قطعه ای چسب، روی پلک یا گوشه چشمها قرار داده شده باشد که نباید به آن دست بزنید.
2.پس از جراحی پلک ها و نواحی نواحی آنها مت تورمو کبود هستند. ت پفغیر قرینه بین دو طرف، غیر اصیل نیست. ممکن است در 48 ساعت اول بعد از جراحی پلک برآمدگی افزایش یابد ولی کم کم از بین خواهد رفت. ممکن است در در طی صبح، ت پفپلکها بیشتر باشد که این نکته هم ایرادی ندارد.
3.با گذاشتن دو بالش زیر سر؛ سر خود را بالا نگهدارید.
4.پس از جراحی پلک به شما نسخه ای داده می شود که در آن آنتی بیوتیک های توشه، پماد آنتی بیوتیکی چشم و کورتون و داروهای مسکن درد وجود دارد،آنها را تهیه کنید و طبق نظرپزشک صرف کنید.
5.در طی 48 ساعت اول بعد از عمل داخل کیسه فریزر یخ گذاشته و پس از گذاشتن گاز یا پارچه ای آری از کثیفی روی پلک ها و سپس گذاشتن کیسه یخ روی آن کمپرس سرد کنید. تا زمانی که احساس نا سادگی نکنید؛کمپرس را ادامه دهید و مجدد پس از فاصله زمانی این کار را تکرار کنید. این کار موجب کاهش کبودی پلک ها می شود.
6.پس از گذشت 48 ساعت این کار را با کمپرس گرم ادامه دهید.
7.طبق نظر پزشک معالج یک یا دو روز بعد جهت معاینه به مطب مراجعه کنید و پس از آن می توانید استحمام کنید.
8.در صورت گسترش قرمزی محل برش، افزایش تورم، درد یا گرما در محل برشها یا خارج شدن ترشح از آنها و یا تب، پزشک خود را مطلع نمائید .
9.بخیه ها معمولا” یک هفته بعد از جراحی پلک برداشته می شوند. بعد از برداشتن بخیه ها، ت برآمدگی و تحول رنگ حواشی چشم ها کم کم فروکش می کند.
10.اشک ریزش، حساسیت به نور شدید، تاری دید یا دوبینی ممکن است در دوران کوتاهی در چند هفته اول پس از جراحی وجود داشته باشد.

 

مراقبت بعد از جراحی پلک

درمان ورم چشم بعد از عمل

جای بخیه عمل پلک

مراقبتهای بعد از جراحی افتادگی پلک

تورم بعد از جراحی پلک

هزینه جراحی بلفاروپلاستی

عوارض عمل بلفاروپلاستی

مراقبت های بعد از جراحی شالازیون

فیلم عمل بلفاروپلاستی