مقالات پروتز گونه

ژانویه 14, 2017
جراحی زیبایی گوش

جراحی زیبایی گوش

بسیاری از افراد از ظاهر گوش خود ناراضی هستند و این مشکل باعث کاهش اعتماد به نفس آنها در اجتماع شده است. اکنون با پیشرفت علم پزشکی این افراد می توانند برای داشتن یک گوش زیبا برای انجام عمل جراحی زیبایی گوش اقدام کنند و به ظاهرگوش مورد نظرشان دسترسی پیدا کنند.